דברים א

אא

אלה הדברים אשר דיבר משה אל-כל-ישראל בעבר הירדן:  במדבר בערבה מול סוף בין-פארן ובין-תופל ולבן וחצרות–ודי זהב

 • אלה aylleh *these*
 • הדברים haddehvarim *the words*
 • אשר asher *which*
 • דיבר deebber *spoke*
 • משה moshe *moses*
 • אל ehl *to*
 • כל qol *all*
 • ישראל yisraayl *israel*
 • בעבר b’ayver *on this side*
 • הירדן hayyardain *of the Jordan*
 • במדבר bammidbar *in the wilderness*
 • בערבה baaravah *in the plain*
 • מול mowl *opposite*
 • סוף soof *Suph*
 • בין bain *between*
 • פארן paran *Paran*
 • ובין oovain *and between*
 • תופל tophel *Tophel*
 • ולבן v’lavan *and Laban*
 • וחצרות vachatsayroht *and Hazeroth*
 • ודי v’dee *and*
 • זהב zahav *Zahav*
%d bloggers like this: